דלג לתוכן ראשי
על האקדמיההקריה החדשהמפעל המילוןהחלטות האקדמיהשאלות ותשובותמיליםהשתלמויותאולם קריאהקטלוג הפרסומיםהודעות
החלטות האקדמיה
החלטות בדקדוק
מבוא
כללים בנטיית השם
ענייני תצורה וניקוד
כללים בנטיית הפועל
לתקנת הלשון
שם המספר
מילים לועזיות
תאריכי הישיבות
הכתיב חסר הניקוד
הפיסוק
התעתיק
מילים ומונחים
ועדת הדקדוק
המינוח המקצועי
ועדת המינוח המרכזית
מילים בשימוש כללי
מונחי האקדמיה
התעתיק 
 

יצאה לאור חוברת כללי התעתיק, תשע"ב. הקבצים המובאים כאן עודכנו (סיוון תשע"ב, מאי 2012) לפי החוברת.

בשנים תשס"ד–תשע"א (1994–2011) דנה האקדמיה מחדש במערכות התעתיקים והעמידה כללי תעתיק חדשים ומעודכנים.
התעתיק מלועזית לעברית נדון דיון מפורט במליאת האקדמיה ואושר בה. התעתיק מעברית לאותיות לטיניות והתעתיק מערבית לעברית אושרו בוועדת הדקדוק של האקדמיה מכוח אצילת הסמכות של מליאת האקדמיה.
מקצת הקביעות שהחליטה עליהן האקדמיה בתעתיק מעברית לאותיות לטיניות ובתעתיק מערבית לעברית באו בעקבות דיונים בוועדות משותפות לאקדמיה ולוועדת השמות הממשלתית. דיונים אלו נועדו לתת מענה להחלטת הכנסת "בדבר קביעת כתיב אחיד בעברית, בערבית ובאנגלית* של שמות המופיעים על גבי תמרורים המוצבים בדרכים".

התעתיק מעברית לאותיות לטיניות

התעתיק מלועזית לעברית

התעתיק מערבית לעברית


ועדת משנה מיוחדת של ועדת השמות הממשלתית בשיתוף נציגים מן האקדמיה דנה בכללי התעתיק מעברית לערבית ומערבית לאותיות לטיניות – לצורכי השילוט. התעתיקים שגובשו אושרו במליאת ועדת השמות.

התעתיק מעברית לערבית

התעתיק מערבית לאותיות לטיניות

 

>>> לרכישת חוברת כללי התעתיק לחצו כאן.

_________________
* לפי האקדמיה אין מדובר בכללי תעתיק מעברית לאנגלית אלא בכללי תעתיק מעברית לאותיות לטיניות.

 

חזרה הדפסה שליחה
כל הזכויות שמורות ©