דלג לתוכן ראשי
על האקדמיההקריה החדשהמפעל המילוןהחלטות האקדמיהשאלות ותשובותמיליםהשתלמויותאולם קריאהקטלוג הפרסומיםהודעות
החלטות האקדמיה
החלטות בדקדוק
מבוא
כללים בנטיית השם
ענייני תצורה וניקוד
כללים בנטיית הפועל
לתקנת הלשון
שם המספר
מילים לועזיות
תאריכי הישיבות
הכתיב חסר הניקוד
הפיסוק
התעתיק
מילים ומונחים
ועדת הדקדוק
המינוח המקצועי
ועדת המינוח המרכזית
מילים בשימוש כללי
מונחי האקדמיה
מונחי האקדמיה 

מאגר המונחים של האקדמיה ללשון העברית עומד לרשות הציבור במרשתת כמעט עשור. המאגר מנגיש לציבור הרחב את המונחים שקבע ועד הלשון ושקבעה האקדמיה ללשון ותורם תרומה עצומה להפצתם ולשימושם. מתרגמים, אנשי מקצוע, סטודנטים וכל דורש מוצאים במאגר המונחים חלופות תקניות למילים לועזיות.
המאגר הממוחשב הוא כלי עזר ראשון במעלה למלאכת המינוח שנעשית בוועדות המינוח המקצועיות ובמזכירות המדעית של האקדמיה. בעתיד הוא ישמש תשתית למילון התקן של האקדמיה ללשון העברית.

כ-125,000 מונחים נקבעו באקדמיה ובוועד הלשון לפניה, והם פורסמו בכ-230 מילונים ורשימות מונחים – כולם עומדים לרשות הציבור במאגר המונחים במרשתת. רשימת המונחים הראשונה "מונחי חשבון" התפרסמה בשנת תרע"ב (1912), לפני כמעט 100 שנה. ברשימה 120 מונחים, ובהם: אַרְבַּע מַלְאֲכוֹת הַחֶשְׁבּוֹן, חִבּוּר, חִלּוּק, חִסּוּר, כֵּפֶל, אֲחֶדֶת [ר' אֲחָדוֹת], שְׁבָרִים עֲשׂוֹרִיִּים.
במילונים האחרונים שאושרו: איכות הסביבה, דגי הגרם בים התיכון ובים סוף, תקשורת ההמונים, יין, רפואת עור, רפואת הלב, כלי שיט קטנים ומעגנות.

לאתר מונחי האקדמיה

חזרה הדפסה שליחה
כל הזכויות שמורות ©