דלג לתוכן ראשי
על האקדמיההקריה החדשהמפעל המילוןהחלטות האקדמיהשאלות ותשובותמיליםהשתלמויותאולם קריאהקטלוג הפרסומיםהודעות
החלטות האקדמיה
החלטות בדקדוק
מבוא
כללים בנטיית השם
ענייני תצורה וניקוד
כללים בנטיית הפועל
לתקנת הלשון
שם המספר
מילים לועזיות
תאריכי הישיבות
הכתיב חסר הניקוד
הפיסוק
התעתיק
מילים ומונחים
ועדת הדקדוק
המינוח המקצועי
ועדת המינוח המרכזית
מילים בשימוש כללי
מונחי האקדמיה
גרשיים (") 
כללי הפיסוק – יא. גרשיים, סעיף 30 
הקלידו מילה לחיפוש
 

גרשיים משמשים לסימון ראשי תיבות בצירופים, והם באים לפני האות האחרונה של הקיצור (ואינם מוזחים משָם בנטייה). למשל:
ברית אאע"ה (=ברית אברהם אבינו עליו השלום); עכו"ם (=עובד כוכבים ומזלות; ולא עכ"ום); ש"ץ (=שליח ציבור; וראו הערה ג להלן); הרמב"ם (=הרב משה בן מימון). ובנטייה: ח"כים, תנ"כיכם, רמטכ"לים, רס"ריות.

חזרה הדפסה שליחה
כל הזכויות שמורות ©