דלג לתוכן ראשי
על האקדמיההקריה החדשהמפעל המילוןהחלטות האקדמיהשאלות ותשובותמיליםהשתלמויותאולם קריאהקטלוג הפרסומיםהודעות
החלטות האקדמיה
החלטות בדקדוק
מבוא
כללים בנטיית השם
ענייני תצורה וניקוד
כללים בנטיית הפועל
לתקנת הלשון
שם המספר
מילים לועזיות
תאריכי הישיבות
הכתיב חסר הניקוד
הפיסוק
התעתיק
מילים ומונחים
ועדת הדקדוק
המינוח המקצועי
ועדת המינוח המרכזית
מילים בשימוש כללי
מונחי האקדמיה
גרש (') 
כללי הפיסוק – יא. גרש, סעיף 29 
הקלידו מילה לחיפוש
 

גרש משמש לקיצור מילה, ומקומו אחר האות האחרונה הנכתבת של המילה המקוצרת. למשל:

וגו' (=וגומר), עי' (=עיין), מס' (=מספר), עמ' (=עמוד), הא' (=האדון).

הערה: על פי הקיצור בלבד אין לדעת אם המילה המקוצרת באה בלשון יחיד או בריבוי, ודבר זה מתברר רק מתוך המשך העניין. לפיכך "בחוברת 10 עמ'" נקרא "בחוברת עשרה עמודים".(1)


(1) ראו גם דיני הקיצור סעיף 31 ד.

חזרה הדפסה שליחה
כל הזכויות שמורות ©