דלג לתוכן ראשי
על האקדמיההקריה החדשהמפעל המילוןהחלטות האקדמיהשאלות ותשובותמיליםהשתלמויותאולם קריאהקטלוג הפרסומיםהודעות
החלטות האקדמיה
החלטות בדקדוק
מבוא
כללים בנטיית השם
ענייני תצורה וניקוד
כללים בנטיית הפועל
לתקנת הלשון
שם המספר
מילים לועזיות
תאריכי הישיבות
הכתיב חסר הניקוד
הפיסוק
התעתיק
מילים ומונחים
ועדת הדקדוק
המינוח המקצועי
ועדת המינוח המרכזית
מילים בשימוש כללי
מונחי האקדמיה
קו מפריד (–), שימושים עיקריים 
כללי הפיסוק – ה. קו מפריד, סעיף 15 
הקלידו מילה לחיפוש
 

קו מפריד, כלומר קו שלפניו ולאחריו יש רווח, משמש כשמורגש צורך להפריד הפרדה יתרה בין חלקי המשפט –

א. לאחר חלק ייחוד (דוגמאות 1–2), לפני כינוי מסכם (דוגמה 3), לפני חלק של המשפט שיש בו משום הפתעה (דוגמאות 4–6), לפני הסיפה של מחזורת (דוגמה 7) וכיוצא באלה. במקרים האלה הקו המפריד בא במקום פסיק.
דוגמאות:
(1)  כתבי יד מאוחרים של המשנה ושל חיבורים אחרים של ספרות חז"ל – חלו בהם ידיים.(1)
(2)  העם היווני – במה מתבטאת רציפות זהותו ב-3500 השנים האחרונות?
(3)  הפיקחות, הזריזות, החן הכובש לב זרים – כל אלה סימניה של הגלות.
(4)  תאמר אהיה רב – לא למדתי תורה.
(5)  אף אנוכי דבש מצאתי – אך לא בא אל פי ושפתיי.
(6)  אולם מי שיודע להבדיל בין עיקר לטפל – יודע גם שאין לזלזל במה שאינו עיקר.
(7)  אף על פי שגדליה התפרנס מן המלמדות בדוחק, וכל ימיו היה לו מיחוש,  ואשתו הייתה חולנית; אף על פי שבימות החורף לא היו החלונות השבורים שבביתו הנמוך עומדים בפני הדלף; אף על פי שלא בכל יום היה גדליה וביתו יכולים לקיים מצוות עשה שבתורה: "בערב תאכלו בשר ובבוקר תשבעו לחם" – בכל זאת, אילו סר אליו מלאך המוות ואמר לו: "עדיין לא בא יומך, אולם אם חפץ אתה ברצון טוב, יכול אני לגאול אותך מחייך המרים", היה יורק לו בפניו.

ב. במקום שיש השמטה במשפט. למשל:
(8) פלוני רוצה תורה, ואלמוני – סחורה.

ג. לפני מילים או צירופים שהם פירוט או תוכן או הסבר של מה שקדם להם (במקום נקודתיים).(2) למשל:
(9)    הריחוף הוא מהיר – כמאה קילומטרים בשעה.
(10)  מה חשוב יותר למכונית שתיסע – מנוע או דלק?
(11)  קשר הטלגרף נעשה על ידי הפסקות בזרם החשמל המסמנות נקודות וקווים: זרם לזמן קצר מאוד – נקודה; זרם לזמן ממושך יותר – קו.

הערה: לעתים יבוא קו מפריד בין הנושא לנשוא במשפט שמני בלא אוגד (דרך הכתיבה הזאת שכיחה בכותרות). למשל:
(10) מועמד המפלגה לראשות העירייה – האלוף במילואים א"א.


(1) ראו גם פסיק במשפט ייחוד סעיף 12.
(2) ראו נקודתיים סעיף 14 ב–ד.

חזרה הדפסה שליחה
כל הזכויות שמורות ©