דלג לתוכן ראשי
על האקדמיההקריה החדשהמפעל המילוןהחלטות האקדמיהשאלות ותשובותמיליםהשתלמויותאולם קריאהקטלוג הפרסומיםהודעות
החלטות האקדמיה
החלטות בדקדוק
מבוא
כללים בנטיית השם
ענייני תצורה וניקוד
כללים בנטיית הפועל
לתקנת הלשון
שם המספר
מילים לועזיות
תאריכי הישיבות
הכתיב חסר הניקוד
הפיסוק
התעתיק
מילים ומונחים
ועדת הדקדוק
המינוח המקצועי
ועדת המינוח המרכזית
מילים בשימוש כללי
מונחי האקדמיה
שמות בעלי חיים וצמחים: שמות שיש בהם לוואי-תואר 
פרק 4 – לתקנת הלשון: 4.2 צירופי שמות וראשי תיבות; 4.2.1 יידוע וריבוי, סעיף א3 
הקלידו מילה לחיפוש
 

שמות שיש בהם לוואי-תואר יבואו בלא ה"א הידיעה אם אין השם מיודע (ביידוע הפרט). למשל: 'צבי ישראלי', 'גֶּרבּיל דרומי', 'עורב אפור', 'נורית עגולת-עלים'.

ישיבת המליאה סו 
חזרה הדפסה שליחה
כל הזכויות שמורות ©