דלג לתוכן ראשי
על האקדמיההקריה החדשהמפעל המילוןהחלטות האקדמיהשאלות ותשובותמיליםהשתלמויותאולם קריאהקטלוג הפרסומיםהודעות
החלטות האקדמיה
החלטות בדקדוק
מבוא
כללים בנטיית השם
ענייני תצורה וניקוד
כללים בנטיית הפועל
לתקנת הלשון
שם המספר
מילים לועזיות
תאריכי הישיבות
הכתיב חסר הניקוד
הפיסוק
התעתיק
מילים ומונחים
ועדת הדקדוק
המינוח המקצועי
ועדת המינוח המרכזית
מילים בשימוש כללי
מונחי האקדמיה
המספר הסתמי 
פרק 4 – לתקנת הלשון: 4.3 השימוש בשם המספר, סעיף ה 
הקלידו מילה לחיפוש
 

  1. מספרים סתמיים (בתרגילי חשבון, מספרי טלפון וכיו"ב) – יש להביעם בלשון נקבה. כמספר סתמי מובעים גם שמות המספר הבאים בצירופים כגון 'אוטובוס (מספר) אחת', 'בית (מספר) שתיים'.
    בצירופים מעין אלו אין לראות בשמות המספר לוואי אלא תמורה – שאינה תלויה  במינו הדקדוקי של שם העצם. 
  2. שבר פשוט המבוטא על ידי ציון המונה והמכנה – מובע כמספר סתמי הן במונה הן במכנה, וביניהם באה המילה 'חֶלְקֵי' (כצורה קפואה). למשל: 'אחת חלקי שתים עשרה' (1/12), 'שמונֶה עשרה חלקי שבעים ושש' (18/76).
ישיבת המליאה צב, קסד-קסה 
חזרה הדפסה שליחה
כל הזכויות שמורות ©