דלג לתוכן ראשי
על האקדמיההקריה החדשהמפעל המילוןהחלטות האקדמיהשאלות ותשובותמיליםהשתלמויותאולם קריאהקטלוג הפרסומיםהודעות
החלטות האקדמיה
החלטות בדקדוק
מבוא
כללים בנטיית השם
ענייני תצורה וניקוד
כללים בנטיית הפועל
לתקנת הלשון
שם המספר
מילים לועזיות
תאריכי הישיבות
הכתיב חסר הניקוד
הפיסוק
התעתיק
מילים ומונחים
ועדת הדקדוק
המינוח המקצועי
ועדת המינוח המרכזית
מילים בשימוש כללי
מונחי האקדמיה
הצירי: משקל פֵּעֶל 
פרק 1 – כללים בנטיית השם: 1.4 הצירי, כלל כ 
הקלידו מילה לחיפוש
 

במשקל הסגולי פֵּעֶל בא בנטיית היחיד חיריק כנגד הצירי. למשל: סֵפֶר סִפְרִי סִפְרְךָ סִפְרָהּ, מֵצַח מִצְחוֹ מִצְחָם. כשפ' הפועל היא אהח"ע לפי רוב בא סגול כנגד הצירי. למשל: עֵרֶךְ עֶרְכּוֹ, חֵפֶץ חֶפְצוֹ חֶפְצָם, עֵדֶר עֶדְרָם עֶדְרָן. השמות חֵקֶר, חֵשֶׁק, עֵמֶק, עֵסֶק, עֵשֶׂב, נוטים בחיריק, כגון חִקְרֵי-(מקרא), חִשְׁקִי, עִמְקֵךְ, עִסְקֵיהֶם, עִשְׂבֵי-.(1) (וראו עוד להלן אֵשֶׁת- בהערה 5).

הערות

  1. תן דעתך: אלה השמות במשקל פֵּעֶל: אֵבֶל, אֵבֶר,(2) אֵגֶל, אֵדֶר [פוחלץ], אֵלֶם, אֵסֶל, אֵפֶר, אֵצֶל, גֵּזֶל,(3) הֵלֶךְ, זֵכֶר, חֵבֶל [כאב], חֵדֶק, חֵלֶב, חֵלֶף, חֵלֶק, חֵמֶת,(4) חֵפֶץ, חֵפֶר, חֵפֶשׂ, חֵפֶת, חֵצִי,(5) חֵקֶר, חֵרֶם, חֵשֶׁב, חֵשֶׁק, יֵצֶר, מֵזַח, מֵצַח, נֵבֶךְ, נֵדֶה, נֵזֶר, נֵטֶל, נֵטֶף, נֵכֶל, נֵפֶל, נֵצֶר, נֵתַח, סֵבֶל, סֵבֶר (שֵׂבֶר), סֵדֶר, סֵפֶל, סֵפֶק (שֵׂפֶק), סֵפֶר, סֵתֶר, עֵבֶר, עֵגֶל, עֵדֶן, עֵדֶר, עֵזֶר, עֵמֶק, עֵסֶק (עֵשֶׂק), עֵקֶב, עֵקֶד, עֵקֶל, עֵקֶר, עֵרֶב [למשל: שתי וערב או ערב-רב], עֵרֶךְ, עֵשֶׂב, פֵּשֶׁר, קֵצֶה, רֵבֶץ, שֵׁבֶט, שֵׁמַע, שֵׁפֶל, תֵּמַהּ, תֵּקַע (שופר), תֵּשַׁע.(6) כמה שמות באים גם במשקל פֶּעֶל וגם במשקל פֵּעֶל, ואלה הם: אשל, גזע, הפך, זבד, ישע, כסא (כסה), לתך, נבל, נדר, נזק, נכר, נצח, סמל, שׂכל, שמץ. במקרא יש גם כֵּסֶל, נֵסֶךְ, נֵשֶׁק, צֵלַע, שֵׁבֶר, שֵׁטֶף.
  2. צורת הרבים באה במשקל פְּעָלִים כבשאר הסגוליים. על נטיית משקל פְּעָלִים ראו משקל פֶּעֶל.
  3. שם המספר תֵּשַׁע בא בשווא לפני -עֶשְׂרֵה ומֵאוֹת: תְּשַׁע עֶשְׂרֵה, תְּשַׁע מֵאוֹת.
  4. גם השמות שְׁחֵלֶת, תְּכֵלֶת ניקודם בצירי ובסגול – בדומה למשקל פֵּעֶל – ונטייתם על פי הכלל, כגון תְּכִלְתּוֹ.
  5. כמה שמות שאינם סגוליים אך נטייתם על דרך הסגוליים – צורת הנסמך שלהם מנוקדת בצירי ובסגול והם נוטים על דרך משקל פֵּעֶל: (חֲמִשָּׁה) חֲמֵשֶׁת- חֲמִשְׁתָּם, (שִׁשָּׁה) שֵׁשֶׁת- שִׁשְׁתָּם, וכן (אִשָּׁה) אֵשֶׁת-אִשְׁתְּךָ.(7)


(1) במקרא עֶשְׂבָּם.
(2) בריבוי של השם אֵבֶר יש אֲבָרִים וגם אֵבָרִים אֵבָרַי אֵבָרֶיךָ. לצד אֵבֶר משמש בעיקר השם אֵיבָר (ברבים אֵיבָרִים). ראו צירי מלא.
(3) ויש גם גָּזֵל. ראו משקל פָּעֵל.

(4) במקרא הנסמך חֵמַת-.
(5) על השם חצי ראו עוד משקל פְּעִי, פֶּעִי.
(6) השם תֶּכֶף שקול במשקל פֶּעֶל.
(7) במקרא אֵשֶׁת גם בנפרד. הנטייה בחיריק כנטיית השמות חֵקֶר, חֵשֶׁק, עֵמֶק, עֵסֶק, עֵשֶׂב (ראו לעיל); פעם אחת במקרא אֶשְׁתְּךָ. ראו עוד דגש חזק באותיות שוואיות, סעיף א.

ישיבת המליאה קכג, קנא, רכה, רלה, רצח 
חזרה הדפסה שליחה
כל הזכויות שמורות ©